เว็บตัวอย่าง
เพื่อทดสอบระบบ


TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Australia
China
France
Germany
India
Italy
Japan
Macau
Myanmar
Nepal
Singapore
South Africa
Switzerland
Taiwan
Thailand
United Kingdom
Viet Nam

โปรโมชั่นทัวร์ ราคาพิเศษ

 


Sponsor

 
 

Kushinagar

ข้อมูลทั่วไปเมืองกุสินารา
  

สาลวโนทยาน หรือป่าสาละ แห่งแคว้นมัลละในสมัยพุทธกาล

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองกุสินารา
 
   
ปรินิพพานสถูป
 

ปรินิพพานสถูป
เป็นสถูปที่อยู่ด้านหลังวิหารปรินิพพาน ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชพระราชทานพระราชทรัพย์100,000 รูปี ให้สร้างขึ้นคร่อมกับพระแท่นปรินิพพาน มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูง 65 เมตร มียอดฉัตร 3 ชั้น พร้อมปรากฏเสาอโศกในบริเวณใกล้เคียง

 
   
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
 

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ณ วิหารปรินิพพาน
เป็นพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะในสมัยคุปตะ (พุทธศักราช 823 - 1093) โดยช่างฝีมือชาวมธุรา ที่มีขนาดความยาวประมาณ 7 เมตรสูงประมาณ 1 เมตร ประดิษ ฐานอยู่บนพระแท่นจุณศิลา ที่ทำจากทรายแดงของเมืองจุนนะ วิหารแห่งนี้ถูกขุดครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2397 โดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮมและถูกขุดเรื่อยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2450 ได้ค้นพบโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งนี้

 
   
มกุฏพันธนเจดีย์
 

มกุฏพันธนเจดีย์
สถานที่ทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่ารามภาร์ -กา-ฏีลา อยู่ห่างจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานประมาณ 1 กิโลเมตร

 

โทณะพราหมณ์สถูป
สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของโทณพราหมณ์ ภายหลังการถวายพระเพลิงสรีระ ปัจจุบันมีลักษณะเป็นเนินดิน และมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ปรากฎในบริเวณเดียวกัน ตั้งอยู่หลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเมืองกุสินารา
 

สถูปเมืองปาวะนคร (ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองกุสินารา ใกล้กับรัฐพิหาร)
เป็นสถานที่ตั้งของสถูปสูงประมาณ 15 เมตร ซึ่งสันนิษฐานว่า ในอดีตเป็นสวนมะม่วงของนายจุนทะที่ถวายภัตตาหารมื้อสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้าและทำให้อาการทรุดหนักปัจจุบันหลงเหลือเป็นซากตอม่อ และทางรัฐบาลอินเดียได้ทำรั้วขอบกั้นเพื่อป้องกันการบุกรุกของพวกมิจฉาชีพ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
https://www.flickr.com/photos/ghostfacebuddha/sets/72157623736147849