เว็บตัวอย่าง
เพื่อทดสอบระบบ


TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Australia
China
France
Germany
India
Italy
Japan
Macau
Myanmar
Nepal
Singapore
South Africa
Switzerland
Taiwan
Thailand
United Kingdom
Viet Nam

โปรโมชั่นทัวร์ ราคาพิเศษ

 


Sponsor

 
 

Keelung

 
   
สภาพทางภูมิศาสตร์เมืองจีหลง
 
   
เมืองจีหลงยามค่ำคืน
จีหลง ( Keelung city)
  เมืองท่าสำคัญที่สุดของภาคเหนือของไต้หวัน ตั้งอยู่ปลายแหลมทางภาคเหนือของไต้หวัน นับว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของไต้หวัน เมืองท่าแห่งนี้มีการขนส่งทางทะเลอย่างคับคั่ง ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นบริเวณท่าเรือ ตามประวัติศาสตร์ จีหลงเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งและเป็นฐานทัพที่สำคัญของไต้หวัน ลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นบ่อเกิดทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางทัศนียภาพของเมือง ซึ่งสามารถพบเห็นป้อมปราการและปืนใหญ่ในอดีตได้ การที่เมืองจีหลงอยู่ติดกับทะเลทำให้เมืองจีหลงเป็นสถานที่ในการเฉลิมฉลองสารทจีน และตามตรอกซอก ซอย มีร้านอาหารทะเล ขายอยู่แน่นขนัดตามถนนหนทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
 
   
ท่าเรือจีหลง
 
ท่าเรือจีหลง (Keelung Port)
ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตั้นสุ่ย เป็นจุดชมอาทิตย์ตก ที่มีชื่อเสียงมาก มีทางเดินที่เป็นสะพานแขวนที่ทำจากไม้สีขาว เรียกว่า “สะพานคู่รัก” บริเวณฝั่งแม่น้ำจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
 
   
ป้อม ซาน โดมิงโก
   
ป้อม ซาน โดมิงโก (Fort San Domingo)
สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1629 โดยชาวสเปน ต่อมาถูกยึดครองจากชาวดัทช์ แล้วสร้างขึ้นใหม่ โครงสร้างก่อด้วยอิฐ สีแดง อันแสดงถึงสภาพแวดล้อมยุโรปยุคกลาง ในปี ค.ศ. 1867 ได้ปล่อยให้ชาวอังกฤษเช่าเพื่อใช้เป็นสถานกงสุลและที่พัก ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นที่จัดแสดงวัตถ และ ภาพถ่ายโบราณ ใกล้ๆกัน มีป้อมหูเหว่ย วิทยาลัยออกฟอร์ด และ ชุมชมของ จอร์จ แมคเคย์ มิชชันนารีชาวแคนาตั้งอยู่
 
 
 
   
เกาะสันติภาพ
   
เกาะสันติภาพ (Peace Island)
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองจีหลงโดยมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างเมืองจีหลงกับเกาะสันติภาพเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วย สวนสาธารณะริมชายหาดและบริเวณชายฝั่งมีโขดหินและถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะทำให้มีรูปร่างแปลกตา อาหารที่ทำจากสาหร่ายทะเลมีขายเลียบถนนสายหลักของเกาะ รวมทั้งเกี๊ยวและเค้กที่ทำจากสาหร่ายด้วย
 
 
   
วัดเหลาต้ากง และศาลเจ้าจู่ปู
   
วัดเหลาต้ากง และศาลเจ้าจู่ปู
เทศกาลสารทจีนในช่วงเดือนสารทเป็นวันหยุดของจีนโบราณ เดือนที่เจ็ดของปฎิทินทางจันทรคติจีนเรียกว่า “ เดือนสารท” ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดเทศกาลขึ้นเพื่อ สักการะและขอขมาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ ในวันแรกของเดือนเจ็ด ตามปฎิทินทางจันทรคติจีน พิธีกรรมในการต้อนรับเดือนสารทขึ้นที่วัดเหลาต้ากง ช่วงกลางเดือนมีการจัดงานที่สวนสาธารณะจงเจิ้งของเมืองจีหลง
 
อ้างอิง: หนังสือ "ไต้หวัน เกาะสวรรค์แสนงดงาม,www.taiwan.net.tw(English)