เว็บตัวอย่าง
เพื่อทดสอบระบบ


TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 

โปรโมชั่นทัวร์ ราคาพิเศษ

 


Sponsor

 
 

ข้อมูลสถานทูต

  >> สถานทูตไทยประจำต่างประเทศ <<   |   >> สถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย <<   
DIPLOMATIC CORPS

Click on an item to view the selected item's details:

Embassy of Islamic Republic of Mauritania
Afghanistan The Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan
Albania The Embasssy of the Republic of Albania
Algeria The Embassy of the People's Democratic Republic of Algeria
Angola The Embassy of the Republic of Angola
Argentina The Embassy of the Argentine Republic
Australia The Australian Embassy
Austria The Austrian Embassy
Bahrain The Embassy of the Kingdom of Bahrain
Bangladesh The Embassy of the People's Republic of Bangladesh
Belarus The Embassy of the Republic of Belarus
Belgium The Embassy of Belgium
Belize The Embassy of Belize
Benin The Embassy of the Republic of Benin
Bhutan The Royal Bhutanese Embassy
Bolivia The Embassy of the Republic of Bolivia
Bosnia and Herzegovina The Embassy of Bosnia and Herzegovina
Botswana The Embassy of the Republic of Botswana
Brazil The Embassy of the Federative Republic of Brazil
Brunei Darussalam The Embassy of Brunei Darussalam
Bulgaria The Embassy of the Republic of Bulgaria
Burkina Faso The Embassy of Burkina Faso
Burundi The Embassy of the Republic of Burundi
Cambodia The Royal Embassy of Cambodia
Canada The Embassy of Canada
Chile The Embassy of the Republic of Chile
China The Embassy of the People's Republic of China
Colombia The Embassy of the Republic of Colombia
Congo, DR The Embassy of the Democratic Republic of Congo
Congo, Republic of The Embassy of the Republic of the Congo
Cote d' Ivoire The Embassy of the Republic of Cote d'Ivoire
Croatia The Embassy of the Republic of Croatia
Cuba The Embassy of the Republic of Cuba
Cyprus The Embassy of the Republic of Cyprus
Czech The Embassy of the Czech Republic
Denmark The Royal Danish Embassy
Djibouti The Embassy of the Republic of Djibouti
Dominican The Embassy of the Dominican Republic
Ecuador The Embassy of the Republic of Ecuador
Egypt The Embassy of the Arab Republic of Egypt
Equatorial Guinea The Embassy of the Republic of Equatorial Guinea
Eritrea The Embassy of the State of Eritrea
Estonia Embassy of the Republic of Estonia
Ethiopia The Embasssy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Fiji The Embassy of the Republic of the Fiji Islands
Finland The Embassy of Finland
France The French Embassy
Gabon The Embassy of the Gabonese Republic
Germany The Embassy of the Federal Republic of Germany
Ghana The Embassy of the Republic of Ghana
Greece The Embassy of the Hellenic Republic
Guatemala The Embassy of the Republic of Guatemala
Guinea The Embassy of the Republic of Guinea
Holy See Apostolic Nunciature
Honduras The Embassy of the Republic of Honduras
Hungary The Embassy of the Republic of Hungary
Iceland The Embassy of the Republic of Iceland
India The Embassy of India
Indonesia The Embassy of the Republic of Indonesia
Iran The Embassy of the Islamic Republic of Iran
Ireland The Embassy of Ireland
Israel The Embassy of Israel
Italy The Embassy of Italy
Jamaica Embassy of Jamaica
Japan The Embassy of Japan
Jordan The Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan
Kazakhstan The Embassy of the Republic of Kazakhstan
Kenya The Embassy of the Republic of Kenya
Korea, DPR The Embassy of the Democratic People's Republic of Korea
Korea, Republic of Embassy of the Republic of Korea
Kuwait The Embassy of the State of Kuwait
Kyrgyzstan The Embassy of the Kyrgyz Republic
Laos The Embassy of the Lao People’s Democratic Republic
Lebanon The Embassy of Lebanon
Lesotho The Embassy of the Kingdom of Lesotho
Liberia The Embassy of the Republic of Liberia
Libya The People's Bureau of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Lithuania The Embassy of the Republic of Lithuania
Luxembourg The Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg
Madagascar The Embassy of the Republic of Madagascar
Malawi The Embassy of the Republic of Malawi
Malaysia The Embassy of Malaysia
Mali The Embassy of the Republic of Mali
Mauritania Embassy of the Islamic Republic of Mauritania
Mauritius The Embassy of the Republic of Mauritius
Mexico The Embassy of the United Mexican States
Mongolia The Embassy of Mongolia
Morocco The Embassy of the Kingdom of Morocco
Mozambique The Embassy of the Republic of Mozambique
Myanmar The Embassy of the Union of Myanmar
Namibia The Embassy of the Republic of Namibia
Nepal The Embassy of Nepal
Netherlands The Royal Netherlands Embassy
New Zealand The New Zealand Embassy
Nicaragua The Embassy of the Republic of Nicaragua
Nigeria The Embassy of the Federal Republic of Nigeria
Norway The Royal Norwegian Embassy
Oman The Embassy of the Sultanate of Oman
Order of Malta The Embassy of the Sovereign Military Order of Malta
Pakistan The Embassy of the Islamic Republic of Pakistan
Panama The Embassy of the Republic of Panama
Papua New Guinea The Embassy of the Independent State of Papua New Guinea
Paraguay The Embassy of the Republic of Paraguay
Peru The Embassy of the Republic of Peru
Philippines The Embassy of the Republic of the Philippines
Poland The Embassy of the Republic of Poland
Portugal The Embassy of Portugal
Qatar The Embassy of the State of Qatar
Romania The Embassy of Romania
Russia The Embassy of the Russian Federation
Rwanda The Embassy of the Republic of Rwanda
Samoa The Embassy of the Independent State of Samoa
Saudi Arabia The Royal Embassy of Saudi Arabia
Senegal Office of the Ambassador of the Republic of Senegal
Seychelles Embassy of the Republic of Seychelles
Sierra Leone The Embassy of the Republic of Sierra Leone
Singapore The Embassy of the Republic of Singapore
Slovakia The Embassy of the Slovak Republic
Somalia The Embassy of the Federal Republic of Somalia
South Africa The Embassy of the Republic of South Africa
Spain The Embassy of Spain
Sri Lanka The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Sudan The Embassy of the Republic of the Sudan
Swaziland The Embassy of the Kingdom of Swaziland
Sweden The Embassy of Sweden
Switzerland The Embassy of Switzerland
Tanzania The Embassy of United Republic of Tanzania
Timor-Leste The Embassy of the Democratic Republic of Timor-Leste
Tunisia The Embassy of the Republic of Tunisia
Turkey The Embassy of the Republic of Turkey
Uganda The Embassy of the Republic of Uganda
Ukraine The Embassy of Ukraine
United Arab Emirates The Embassy of the United Arab Emirates
United Kingdom The British Embassy
United States of America The Embassy of the United States of America
Uruguay Embassy of Uruguay
Uruguay The Embassy of the Oriental Republic of Uruguay
Venezuela The Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela
Vietnam The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
Yemen The Embassy of the Republic of Yemen
Zambia The Embassy of the Republic of Zambia
Zimbabwe The Embassy of the Republic of Zimbabwe

EU Delegation of the European Commission